Dyslexie / Beelddenker

Het loopt niet lekker op school, maar niemand verwacht dat.

Het kind is immers slim..

Uw kind komt soms met hele bijzondere oplossingen voor problemen.

  • Uw kind kijkt omhoog (of naar echts) als hij nadenkt.
  • Heeft moeite met het vertellen van belevenissen of benoemen van dingen. ‘dinges’, ergens, je weet wel.
  • Kan niet onthouden wat rechts of links is.
  • Heeft moeite met klokkijken, tafels leren, plannen, zich aan afspraken houden.
  • Moeite met technisch lezen (letterlijk lezen), maar begrijpt wel de inhoud  (begrijpend lezen)..
  • Geen goede luisterhouding.
  • Op school wordt vaak gezegd dat uw kind onoplettend en ongeïnteresseerd is.
  • Uw kind heeft een levendige fantasie en lijkt soms in een andere wereld te zijn. (dagdromen)..

Uw kind is waarschijnlijk een Beelddenker

(Of…, herkent u zichzelf misschien in bovenstaande beschrijving?)

 

Tip 1: zing / teken samen het liedje van het alfabet

Tip 2: laat het kind een verhaal tekenen om vervolgens in woorden om te zetten.

Tip 3: lees voor en laat het kind meekijken in het boek terwijl u de woorden aanwijst. ( ook voor oudere kinderen)

Tip 4: neem contact op via het vragenformulier op de website