Mijn praktijk

Ik ben logopedist en dat betekent dat ik me bezighoud met totale communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie, ondersteuning en geef advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over mijn Logopedische praktijk “een begrip”.

In Wat is logopedie kunt u lezen meer lezen over de problemen waarvoor u bij mij terecht kunt en hoe ik die behandel.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. U kunt ook zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist contact met mij opnemen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken.Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom degene logopedie nodig heeft.
U kunt zich telefonisch bij mij aanmelden op telefoonnummer 0648781058 of via de gelijknamige pagina.

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. De praktijk is elke werkdag en op 3 avonden tot 21.00 uur geopend. (Zie contact)   Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Een goede multidisciplinaire samenwerking met de overige disciplines die bij u of uw kind zijn betrokken is erg belangrijk. o.a. huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen,kinderartsen, fysiotherapeuten of psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en de school waar u kind naar toe gaat heb ik contact. Voor ouderen betekent dit na een CVA, ziekte van Parkinson, ALS of MS, dat ik ook contact met de behandelend neuroloog, longarts, revalidatie-arts.ergotherapeut of diëtist zal onderhouden

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Als praktijk is ook voor 2018 weer met bijna alle zorgverzekeraars weer een contract afgesloten.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd worden gedaan door een geregistreerd logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

 

De praktijk met aandacht voor problemen op het gebied van taal, spraak, stem, communicatie, gehoor en slikken.

Opleiding    Logopedie & Akoupedie Hogeschool Groningen
Logopedist sinds    meer dan dertig jaar werkzaam
Specialisme    Allround logopedist / Hanentherapist / Afasietherapeut / Mime-therapeut / ParkinsonNet-logopedist
Wekelijkse aanwezigheid    zowel overdag als ’s avonds

o.a post-HBO ( een greep uit de gevolgde scholing)

 • Doetinchemse stottermethode
 • Accentmethode van Sven Smith ( stemmethode)
 • Neurologische slikstoornissen / multidisciplinaire aanpak
 • Logopedie en dementie
 • Logopedie en mondhygiëne
 • Logopedie bij rechterhemisfeer-leasies
 • Neurorevalidatie en neuropsychologie 1 en 2 (ITON – Cranenburgh)
 • DTL ( Direct toegankelijk Logopediist)
 • PLVT ( Parkinson)
 • Hanen-methode  ( spraaktaalontwikkeling zeer jonge kinderen)
 • Coach “ik leer anders”( dylexie en beelddenker)
 • Post HBO dyslexiecursus Hogeschool Eindhoven
 • Cursus Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)
 • Cursus Kwaliteitskringbegeleider NVLF
 • Logopedie en Tandheelkunde (OMFT)
 • Neurorevaldatie in de eerste lijn (B. van Cranenburgh)
 • In oktober/november 2012 en maart 2013 post HBO slikstoornissen na NAH bij verworven neurologische stoornissen
 • Noorddag Congres voor logopedisten; maart 2013
 • post HBO-Afasiecursus  maart /april 2013
 • post HBO-Stemcursus; Manuele facilitatie van de Larynx; maart /april 2013
 • post HBO CVA -Communicatie HAN 2015
 • post HBO bijscholing cursus Dysfagie 2016
 • post HBO NDO-V HAN 2016
 • post HBO Mime-therapeut HAN 2016
 • Workshop Richtlijn Afasie 2017
 • post HBO logopedie en Canule 2017/2018

Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Sinds 26 juni 2014 bestuurslid Verenigingsbestuur van de NVLF.

Ledenraad NVLF

Van april 2010 – t/m mei 201 4;

ledenraadslis district 10 van de Nederlandse Vereninging voor Logopedie en Foniatrie ( NVLF).

 

Kwaliteitskringbegeleider

KKb’er (kwaliteitskringbegeleider) van de logopedistenkring verpleeghuizen Drenthe / Groningen. – kring 053 vanaf 2010

In 2011 meegewerkt aan de tot standkoming van twee nieuwe landelijke richtlijnen;

 • Logopedische standaarden in het verpleeghuis
 • Richtlijn Revalidatie en Logopedie.

Naast de werkzaamheden in de praktijk als logopedist werkzaam in de ouderenzorg /revaliatie GRZ = CVA / NAH neurologische ziektebeelden.

Manuele larynx facilitatie (MLF).

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Speciale technieken uit de manuele en de fysiotherapie zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen en te verminderen of op te heffen.
Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan.
Het gaat hier niet om een nieuwe stemtherapie, maar wel een optimalisering van het diagnostisch onderzoek en een zeer efficiënte ondersteuning en toegevoegde waarde voor de therapie van stemstoornissen, het zogenaamde globusgevoel.